UtilStudio Pošta Basic

UtilStudio Pošta BasicProgram Pošta umožňuje vytvárať, odosielať a spracovávať elektronické poštové podacie hárky. Zásielky je možné importovať z vášho účtovného systému. Prednastavené sú importy z účtovných systémov Kros, MRP a Pohoda, ale systém umožňuje prispôsobiť import zásielok vašim potrebám a vášmu účtovnému systému. Program pošta umožňuje aj spätné automatizované načítanie a evidenciu spracovaných podacích hárkov s číslami zásielok, váhami a cenami. Verzia Basic je obmedzená počtom do 2000 zásielok ročne.
Get More Information about UtilStudio Pošta Basic

Related products

  • UtilStudio Pošta Netware Program Pošta umožňuje vytvárať, odosielať a spracovávať […]
  • UtilStudio Pošta Standard Program Pošta umožňuje vytvárať, odosielať a spracovávať […]
  • Update mZ Standard Kennen Sie das? Ihr Schreibtisch quillt ueber? Zu wenig Zeit am Stueck? Zuviele […]
  • mZ Joy deutsch/english Kennen Sie das? Ihr Schreibtisch quillt ueber? Zu wenig Zeit am Stueck? Zuviele […]
  • BackupOutlook BackupOutlook safes your important Outlook settings and your Outlook data. Your complete […]
  • Any Files for Poster The program converts documents of any program like Word, Excel etc. into bitmap files. […]
  • PlayBASIC2DLL PlayBASIC2DLL (PB2DLL) is a companion tool for the PlayBASIC programming language ( […]
  • GroupWise Calendar Exporter GroupWise Calendar Exporter is a tool to export GroupWise 6.5 calendar entries to CSV […]
  • ACX Abetone Datenbank mit Serienbrieffunktion Datenbank Software für Serienbriefe mit […]
  • 3 MailOut Enterprise Software für Serienmail, Email und Newsletter mit persönlicher Anrede. Email […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>