UtilStudio Pošta Standard

UtilStudio Pošta StandardProgram Pošta umožňuje vytvárať, odosielať a spracovávať elektronické poštové podacie hárky. Zásielky je možné importovať z vášho účtovného systému. Prednastavené sú importy z účtovných systémov Kros, MRP a Pohoda, ale systém umožňuje prispôsobiť import zásielok vašim potrebám a vášmu účtovnému systému. Program pošta umožňuje aj spätné automatizované načítanie a evidenciu spracovaných podacích hárkov s číslami zásielok, váhami a cenami.
Get More Information about UtilStudio Pošta Standard

Related products

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>